Bilder fra forarbeid og øving

Diverse bilder fra forarbeidet til Storversdagen

Foto: Tanja-Irén Harsvik Haugen


Bygging av scene.  Se her....